Przejdź do głównej treści
X

Chcę otrzymywać emailem oferty pracy dla tego wyszukiwania.

Kontynuacja jest równoważna z wyrażeniem zgody na politykę prywatności, warunki użytkowania oraz wykorzystanie plików cookie.

Praca Administracja

Oferty pracy: 771

REFERENT DS. KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ / Kancelaria Prawna RAVEN (Wrocław) Numer referencyjny: RKP/02/2016 Miejsce pracy: Wrocław Opis: Realizacja procesu korespondencji przychodzącej, a w szczególności: Obsługa i rejestracja korespondencji w systemie Dbanie o terminowość, jakość i bezpieczeństwo obsługi korespondencji przychodzącej Przygotowywanie korespondencji do skanowania i archiwizacji Sk...
Cpl Jobs jest częścią międzynarodowej grupy Cpl Resources , świadczącej usługi w zakresie rekrutacji i HR. Od lat pomagamy największym talentom rozwijać karierę, a czołowym firmom na polskim i europejskim rynku umożliwiamy znalezienie najlepszych specjalistów. Dla naszego Klienta, którym jest międzynarodowa organizacja poszukujemy osób na stanowisko: Specjalista ds. Administarcji z językiem niemie...
Cpl Jobs jest częścią międzynarodowej grupy Cpl Resources , świadczącej usługi w zakresie rekrutacji i HR. Od lat pomagamy największym talentom rozwijać karierę, a czołowym firmom na polskim i europejskim rynku umożliwiamy znalezienie najlepszych specjalistów. Dla naszego Klienta, którym jest międzynarodowa organizacja, poszukujemy osob na stanowisko: Specjalista ze znajomością języka niemieckiego...
Ogłoszenie nr: 180632 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Referendarz Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36 00-522 Warszawa Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie i ocenianie dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z na...
Ogłoszenie nr: 180646 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw księgowości w Wydziale Finansów W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o...
Ogłoszenie nr: 180626 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw śródlądowych dróg wodnych w Wydziale Śródlądowych Dróg Wodnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumi...
Ogłoszenie nr: 180640 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Wielkopolski Komendant Wojewódzki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw organizacyjnych Wydziale Organizacji i Nadzoru W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozu...
Ogłoszenie nr: 180659 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referent w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Opolu W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowe...
Ogłoszenie nr: 180650 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: konserwator archiwalny w Oddziale II Przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacj...
Ogłoszenie nr: 180663 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie Szef poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi kancelarii w kancelarii tajnej W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatr...
Ogłoszenie nr: 180629 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...
Ogłoszenie nr: 180660 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia...
Ogłoszenie nr: 180627 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw ochrony konkurencji i konsumentów W Delegaturze UOKiK w Gdańsku W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu pr...
Ogłoszenie nr: 180654 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy technik w Wydziale Monitorowania i Utrzymywania Systemów Informatycznych w Biurze Informatyki W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaź...
Ogłoszenie nr: 180645 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich w Wydziale Mostów Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia o...
Ogłoszenie nr: 180605 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw ds.organizacji i szkolenia samodzielne stanowisko W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,...
Ogłoszenie nr: 180652 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: podreferendarz do spraw pomocy socjalnej w Wydziale Udzielania Świadczeń Departamentu Pomocy Socjalnej W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumie...
Ogłoszenie nr: 180644 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw zamówień publicznych w Oddziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie...
Ogłoszenie nr: 180634 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w...
Ogłoszenie nr: 180649 Data ukazania się ogłoszenia: 05 maja 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw ochrony środowiska i archeologii w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia...